Օգտագործման եղանակ.

Պարարտանյութը հարկավոր է լուծել ջրի մեջ և օգտագործել ըստ համապատասխան հարաբերակցության՝ ելնելով սնուցման եղանակից:

Արմատային/կաթիլային սնուցում
1:50-1:100 հարաբերակցություն: Ջրի ցանկալի ջերմասիճանը +23-25o C, չքլորացված, ոռոգման ջուր: Կիրառելի է վեգետացիայի ողջ ընթացքում՝ 14-16 օրը 1 անգամ:

Տերևային/արտարմատային սնուցում
Պրոֆիլակտիկա և կանխարգելում. 1:500-1:1000 հարաբերակցությամբ: Ջրի ցանկալի ջերմասիճանը +23-25o C, չքլորացված ջուր: Կիրառելի է վեգետացիայի ողջ ընթացքում՝ 15 օրը 1 անգամ:

Վնասատուների դեմ պայքար 1:250 հարաբերակցությամբ: Ջրի ցանկալի ջերմասիճանը +23-25o C, չքլորացված ջուր: Կիրառելի է վնասատուների առկայության դեպքում՝ 7 օրը 1 անգամ: