Նկարագրություն

«ՕՐԳԱՆՈՀԵՂՈՒԿ ԶՈՒԼԱԼ» հեղուկ կենսապարարտանյութն էկոլոգիապես մաքուր, օգտակար միկրոօրգանիզմներով հարստացված բարձրորակ պարարտանյութ է։ Այն իր բնույթով համարվում է ունիվերսալ, քանի որ նախատեսված է ցանկացած մշակաբույսի պարարտացման և սնուցման համար, օժտված է կենսախթանիչ, հավասարակշռող, բուժիչ և պաշտպանիչ հատկություններով, ակտիվորեն նպաստում է վնասատու միջատների ոչնչացմանը: Չունի կողմնակի էֆեկտներ, սպասման ժամկետ։ Համատեղելի է այլ ագրոքիմիկատների և պեստիցիդների հետ:

  • Էկոլոգիապես մաքուր է,
  • Պարունակում է բոլոր անհրաժեշտ սննդատարրերը,
  • Բարելավում է հողի կառուցվածքը,
  • Թունավոր չէ,
  • Պայթյունավտանգ չէ,
  • Անվտանգ է օգտագործման համար,
  • Չունի հակացուցումներ և կողմնակի էֆեկտներ