Նկարագրություն

«ԶՈՒԼԱԼ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԽԱՌՆՈՒՐԴԸ» կենսաբանորեն ակտիվ, էկոլոգիապես մաքուր պարարտանյութ է՝ մակրո և միկրոտարրերի կոմպլեքս, որը ստացվում է ԶՈՒԼԱԼ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԻ, տորֆի և կոմպոստի բալանսավորված համադրության արդյունքում: Պարարտանյութն ապահովում է բնահողերի գրագետ վերականգնման գործընթացը, կարգավորում է հողի խոնավության և թթվայնության մակարդակը, բարձրացնում է առաջնային և երկրորդային նյութափոխանակությունը, պայքարում է միկրոֆլորայի անբարենպաստ գործոնների, մի շարք հիվանդությունների դեմ, բարձրացնում է հողի և մշակաբույսերի դիմադրողականությունը: