Սիսեռի մշակում

1
Սիսեռի մշակությունը
Չորադիմացկուն և տոթադիմացկուն մշակաբույս է: Սերմերը ծլում են 3-4C ջերմության պայմաններում: Ծիլերը դիմանում են մինչև -4C սառնամանիքին: Հողի նկատմամբ պահանջկոտ չէ: Լավ աճում է ավազակավային թեթև հողերում: Վեգետացիայի տևողությունը 84- 103 օր է:
2
Ցանքը
Ցանքի նորման 100-120կգ/հա է ցանքը կատարվում է 30սմ միջշարային տարածությամբ 5-7սմ խորությամբ: Միջշարային տարածությունները պահել մոլախոտերից զերծ և փուխր վիճակում:
3
Սիսեռի բերքահավաքը
Բերքահավաքը կատարվում է ունդերի լրիվ հասունացման փուլում: