Սխտորի մշակում

1
Սխտորի մշակությունը
Սխտորի մշակությունը սկսվում է ձմեռնամուտային տնկումներով: Նրա համար լավագույն նախորդ են ամռան երկրորդ կեսին դաշտն ազատող մշակաբույսերը` վարունգը, դդմիկը, վաղահաս կաղամբը, կանաչ լոբին և այլն: Սխտորը պահանջում է օրգանական նյութերով հարուստ, ստրուկտուրային, մոլախոտերից մաքուր հողեր: Սխտորին թարմ գոմաղբ խորհուրդ չի տրվում տալ, որովհետև այդ դեպքում երկարաձգվում է վեգետացիան: Ցանկալի է 60-80տ/հա նորմայով օրգանական պարարտանյութ տալ սխտորին նախորդող մշակաբույսին: Օրգանական պարարտանյութերը /30-40տ/, (1 հա-ի հաշվով) հող պետք է մտցնել խոր վարի ժամանակ:
2
Սխտորի ցանքը և հետագա խնամքը
Բերքահավաքը անհրաժեշտ է կատարել այն ժամանակ, երբ տերևները չորացել են և պառկել: Լրիվ հասունացումը ընթանում է հողից հանելուց հետո: Հավաքած բերքը անհրաժեշտ է լավ չորացնել` շարքերով դարսելով դաշտում կամ ծածկի տակ: Բերքահավաքը պետք է կատարել չոր եղանակին, սոխուկները քանդելով բահով կամ հողուրագով:
3
Սխտորի բերքահավաքը
Բերքահավաքը անհրաժեշտ է կատարել այն ժամանակ, երբ տերևները չորացել են և պառկել: Լրիվ հասունացումը ընթանում է հողից հանելուց հետո: Հավաքած բերքը անհրաժեշտ է լավ չորացնել` շարքերով դարսելով դաշտում կամ ծածկի տակ: Բերքահավաքը պետք է կատարել չոր եղանակին, սոխուկները քանդելով բահով կամ հողուրագով: